Internett som springbrett for interaktivt fjernsyn   

  Oppgaven (3.7Mb - 3.844.525 bytes) 227 sider  

Reserveplassering: www.bbop.org/hf/ArneSommer.pdf

Se også DUO - Digitale Utgivelser ved UIO (sammendrag + link til pdf-filen)


Denne hovedoppgaven er del av Cand. Scient-graden ved fagretning for Systemarbeid ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Oppgaven omhandler NRKs bruk av internett for å skaffe seg erfaringer med interaktivitet i forkant av at interaktivt fjernsyn tas i bruk.

 Abstract in english  

 Prototypene for testing  

 Kildekode prototypene  

 Kapittelbeskrivelse  

 Rettelser  

 Siste nytt 20. august 2004  

Quiz-systemet er utvidet til å takle interaktiv modus ved manipulasjon av style sheets via JavaScript, som beskrevet i avsnitt 7.7.E (side 104). Spesifiser «M:j» i spørsmålsfilen. Den gamle metoden, som aksesserte webserveren, er fortsatt tilgjengelig som «M:i». Editoren er ikke oppdatert, og støtter kun «M:i».

Jeg har lagt inn en eksempelfil i avsnittet «Prototypene».

 Nærmere informasjon  

Send en epost til «info@springbrett.org» hvis du ønsker nærmere informasjon.

index.mhtml © Arne Sommer 17. Jan 2017 00:26:21